За Нас / About Us


Винаги ще творим и ще се стремим да изпълняваме всички творчески рекламни желания.

Сега е толкова лесно, сега вече можете да направите всичко, и най-важното, можете предварително да го одобрите!

Ние имаме уменията и познанията да представим вашата фирма или вашият продукт по най-добрия начин по най-добрия и правилен начин в различни иновативни комуникационни канали.

Нашата компания е с 27 годишен опит и сме добре познати и с утвърден авторитет в сферата на рекламата и маркетинга.

Ние ще задоволим и най-взискателните!

НАШИТЕ ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ СА:

ПРОИЗВОДСТВО НА CD & DVD & BLU RAY
Печат на пластмасови карти
ДИГИТАЛЕН ОФСЕТ ПЕЧАТ
СУВЕНИРНА РЕКЛАМА и ПЕЧАТ
СПОРТЕН МАРКЕТИНГ
УЕБ ДИЗАЙН
РЕКЛАМА И ДИЗАЙНWe will always create and strive to fulfill all creative advertising wishes.

It’s so easy now, you can do everything now, you can approve it in advance!

We have the skills and knowledge to present your company or your product in the best way in various innovative communication channels.

Our company has 27 years of experience and we are well known and have established authority in the field of advertising and marketing.

We will satisfy even the most demanding!

OUR MAIN ACTIVITIES ARE:

CD & DVD & BLU RAY MANUFACTURING
PRINTING OF PLASTIC CARDS
DIGITAL OFFSET PRINT
SOUVENIRS AND BRANDING
SPORTS MARKETING
WEB DESIGN
ADVERTISING AND DESIGN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *