И въпреки всичко КАЛЕНДАРИ-СУВЕНИРИ-ТЕФТЕРИ за 2021

Уважаеми Дами и Господа,

имаме удоволствието да Ви представим нашите предложения за 2020 година за Календари, Сувенири, Тефтери, Календар-бележници и много други продукти, които могат да бъдат брандирани с Вашето фирмено лого, с Вашият цвят или Вашият слоган.

И за да бъдем уникални – цените са същите от 2019 …..!!!

Бъдете различни!!!

Оттук можете да свалите и видите нашите предложения:

2019 CALENDARS – SOUVENIRS – TECHNOLOGIES – MAGIC CUPS-CD-DVD___ Short

2019 CALENDARS – SOUVENIRS – TECHNOLOGIES – MAGIC CUPS-CD-DVD

CATALOG CALENDAR-NOTEBOOK 2019_RR

Oferta OFFER BY CATALOG CALENDAR-NOTEBOOK 2019_RR

Dear Ladies and Gentlemen,

we are pleased to present our proposals for 2020

for calendars, souvenirs, notepads, calendar, notepads and many other products that can be branded with your company logo, your color or your slogan.

And to be unique – prices are the same from 2019….. !!!

Be different !!!

Here you can download and view our suggestions:

2019 CALENDARS – SOUVENIRS – TECHNOLOGIES – MAGIC CUPS-CD-DVD___ Short

2019 CALENDARS – SOUVENIRS – TECHNOLOGIES – MAGIC CUPS-CD-DVD

Oferta OFFER BY CATALOG CALENDAR-NOTEBOOK 2019_RR

CATALOG CALENDAR-NOTEBOOK 2019_RR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *