МЕЖДУНАРОДНИ ДЕТСКИ ФУТБОЛНИ ФОРУМИ “ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ / International Children’s Football FORUMs “CHAMPION of CHAMPIONS”

Удоволствие е за нас, да Ви представим Детските Международни Форуми и Турнири по футбол “ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ”.

Верига от ДЕТСКИ Форуми и Фестивали, който те завладяват, който те оставя без дъх, една Верига Турнири, където ДЕЦАТА СЕ РАДВАТ И СТРАХОТНО ЗАБАВЛЯВАТ, а С ТЯХ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ, А КАКВО ПО-ХУБАВО от това, да виждаш Усмивки по детските лица!!!!!

Ние като Организатори, заедно с Общините на различните части на България, Сърбия и Северна Македония и лично Кметовете на градовете, където се провеждат Международни Детските Форуми и Фестивали “CHAMPION OF CHAMPIONS”, си даваме ясна представа, каква Чест и Отговорност са тези Детски Футболни Форуми, както към спорта и футбола, така и към самите деца и техните родители и треньори.

Продуктова реклама

Най-известните влогъри и ютубъри Павел Колев и Ицака с над 700 000 последователи и техния отбор от звезди FC ИГРАЧИ, бяха специални гости на детския форум в гр. Златоград през годините 2019 и 2021 г. малко е да се каже, че беше незабравимо и уникално изживяване за всички деца!!!!

Децата на Европейския гранд ФК “ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА”-Белград-Сърбия, бяха СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ на Детския Футболен Форум през 2019 в гр. Златоград…едни незабравими мачове и срещи за всички деца, нови приятелства, нови герои!!!

Нека доставим удоволствие на децата да се почувстват като истински футболни звезди,

Нека ги научим на дисциплина и себеотдаване в името на отбора и победата,

 Нека ги научим на уважение към противника и респект към съдия, треньор и публика…..

Международните Детски Футболни Форуми по футбол за деца – “ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ” стават все повече популярни, със своята страхотна атмосфера, професионална организация и не на последно място със своята искреност и насоченост изцяло към децата и техните футболни желания и мечти!!!

Силно се надяваме, че всички тези наши усилия, ще доведат след себе си до огромни ползи за детско-юношеския футбол и спорта, като цяло, сред подрастващите, и ще покаже, че огромните усилия да направим тези Детски спортни форуми, верига от Детски Турнири и Фестивали – водещи за Югоизточна Европа, не са напразни и че Децата, Футбола и Спорта имат бъдеще… и в тази дългосрочна програма нека всички да бъдем заедно.

И през тази 2022 година, ще се проведе :

  • за ОСМИ ПОРЕДЕН ПЪТ Детския форум по футбол “CHAMPION OF CHAMPIONS” в гр. ЗЛАТОГРАД – България, на два етапа! Първия етап: от 24-26 ЮНИ 2022, Втория Етап: 29 ЮНИ – 3 ЮЛИ 2022г.
  • за ЧЕТВЪРТИ ПОРЕДЕН ПЪТ Детския форум по футбол “TRYAVNA CHAMPIONSHIP” в гр. ТРЯВНА – България, от 17-21 АВГУСТ 2022г.
  • Детските събития по футбол отново ще съберат изявени детски футболни отбори и детски Академии от цяла България, Сърбия, Гърция, Турция, Сев. Македоня, Румъния. Към Детския Турнир по футбол проявиха желание, Детските Школи на такива грандове във футбола като ФЕНЕРБАХЧЕ-Истанбул, АТЛЕТИКО-Мадрид, Еспаньол-Барселона, ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА-Белград, ХАМБУРГЕР-Германия, МЮНХЕН 1860-Германия, ИНТЕР-Милано и други.

И през тази година 2022 се надяваме Детските форуми по Футбол CHAMPION OF CHAMPIONS … да излъчат много детски Шампиони и най-вече тези Детски Турнири, да се превърнат за ОСМИ ПОРЕДЕН ПЪТ в един незабравим празник за децата и те да се почувстват като истински футболни звезди.

Горещо се надяваме на една незабравима година с Веригата от Международни Форуми и Фестивали „ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ 2022“.

Подкрепете тази прекрасен детски проект „ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ 2022“.

КОЙ ДЕТСКИ СЪБИТИЯ ПОДКРЕПЯМЕ И ОРГАНИЗИРАМЕ през 2022 г.?

International Football Tournament for Children and Youth KRONOS PLOVDIV CUP гр. ПЛОВДИВ -България >>> 3-27 ФЕВРУАРИ 2022г.

> 1 етап > 3-6 ФЕВРУАРИ 2022  (за деца 2007 и 2013г)

> 2 етап > 10-13 ФЕВРУАРИ 2022  (за деца 2008 и 2011г)

> 3 етап > 17-20 ФЕВРУАРИ 2022  (за деца 2012 и 2010г)

> 4 етап > 24-27 ФЕВРУАРИ 2022  (за деца 2009, 2014 и 2015г)

International Children’s Football Forum “CHAMPION OF CHAMPIONS”, гр. ЗЛАТОГРАД – България за 8-ми пореден път 24 ЮНИ – 3 ЮЛИ 2022 на Два Етапа :

> 1-ви ЕТАП >>>24 – 26 ЮНИ 2022г. за Деца родени през 2005 и 2007 г.

> 2-ри ЕТАП >>> 29 ЮНИ – 3 ЮЛИ 2022г. за Деца родени през 2010, 2011 и 2012г.

International Children’s Football Festival “TRYAVNA CHAMPIONSHIP” гр. ТРЯВНА – България за 4-ти пореден път

> 17 – 21 АВГУСТ 2022г. >>> за Деца родени през 2010, 2011, 2012. 2013, 2014г.

 

———————————————————————————————————

Резултат с изображение за „britannica flag“

Let pleasure to the children to feel like a real football stars…

Let them learn discipline and dedication in the name of the team and victory…

Let them learn to respect the opponent and respect for the referee, coach and public …

It is our pleasure to present you the Children’s International Forums and Football Tournaments “CHAMPION OF CHAMPIONS”.

A chain of CHILDREN’S Forums and Festivals that captivates you, that takes your breath away, a Chain of Tournaments where CHILDREN ARE HAPPY AND HAPPY FUN, AND WITH THEM THEIR PARENTS, WHAT DO YOU SEE !!!!!

As Organizers, together with the Municipalities of different parts of Bulgaria, Serbia and Northern Macedonia and personally the Mayors of the cities where the International Children’s Forums and Festivals “CHAMPION OF CHAMPIONS” are held, we have a clear idea of ​​the Honor and Responsibility of these Children’s Football Forums for sports and football, as well as for the children themselves and their parents and coaches.

The most famous YouTube Pavel Kolev and Itsaka, with over 700,000 followers and their team of FC PLAYERS Stars, were special guests at the children’s forum in Zlatograd in 2019 and 2021, it is not enough to say that it was an unforgettable and unique experience for all children !!!!

The children of the European Grand Prix FC “RED STAR” – Belgrade, were SPECIAL GUESTS at the Children’s Football Forum in 2019 … unforgettable matches and meetings for all children !!!

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS FOR CHILDREN’S FOOTBALL CHAMPIONSHIPS are becoming more and more popular with their great atmosphere, their professional organization, their non-commercialization, unlike all other Children’s Tournaments and last but not least their sincerity and focus entirely on children and their football wishes and dreams !!!

We strongly hope that all of these efforts will bring enormous benefits to children’s youth and sport as a whole among adolescents and will show that the enormous efforts of all of us to make this Tournament, all over Bulgaria, the largest and most significant for Southeastern Europe, are not in vain and that Children, Football and Sports have a future … and in this long-term program and in this future let us all be together.

And in this year 2020, the CHAMPION OF CHAMPIONS CHILDREN OF CHAMPIONS CHILDREN’S CHAMPIONS CHILDREN’S CHAMPIONS in Zlatograd-Bulgaria will be held for the sixth round. The Children’s Tournament will take place from 19th to 23th of June and will bring together renowned children’s football teams and children’s academies from all over Bulgaria. The Children’s Soccer Tournament showed a desire, the Children’s Schools of such football as ATLETYKO Madrid, ESPANOL Barcelona, CROATIAN STAR Belgrade, HAMBURGER Germany, MUNICH 1860 Munich and others.

And this year 2022, we hope CHAMPION OF CHAMPIONS CHILDREN’S CHAMPIONS CHAMPIONS … will have a lot of children’s Champion Champions, and especially these Children’s Tournaments, to become SEVEN YEAR for an unforgettable holiday for the kids and for them to feel as real football stars.

We hope for an unforgettable year with the CHAMPION CHAMPIONS CHAMPIONS 2020 International Tournament Series.

Support this wonderful children’s project “CHAMPIONS CHAMPIONS 2019”.

We hope for an unforgettable year with the CHAMPION CHAMPIONS CHAMBERS 2020 International Tournament Series.

Support this wonderful children’s project “CHAMPION OF CHAMPIONS 2020”.

Which children’s events do we support and organize in 2022?

International Football Tournament for Children and Youth KRONOS PLOVDIV CUP PLOVDIV – BULGARIA – EUROPE >>> 3 – 27 FEBRUARY 2022

> 1 PERIOD > 3-6 FEBRUARY 2022 > for kids born: 2007 и 2013
> 2  PERIOD > 10-13 FEBRUARY 2022 > for kids born: 2008 и 2011
> 3 PERIOD > 17-20 FEBRUARY 2022 > for kids born: 2012 и 2010
> 4 PERIOD > 24-27 FEBRUARY 2022 > for kids born:2009, 2014 и 2015

International Children’s Football Forum “CHAMPION OF CHAMPIONS” ZLATOGRAD – BULGARIA – EUROPE for 8-th time the row 

> 1-st PERIOD: 24-26 JUNE 2022 > for kids born: 2005 and 2007

> 2-nd PERIOD: 29 JUNE – 3 JUNE 2022 > for kids born: 2010, 2011 and 2012

International Children’s Football Festival “TRYAVNA CHAMPIONSHIP” TRYAVNA – BULGARIA-EUROPE for the 4-th time in a row

>>> 17 – 21 AUGUST 2022 for kids born: 2010, 2011, 2012, 2013 and 2014

Рекламна стена на Международния Детски Футболен Форум CHAMPION OF CHAMPIONS , гр. ЗЛАТОГРАД

Advertising wall of the International Children’s Football Forum CHAMPION OF CHAMPIONS, ZLATOGRAD-BULGARIA

Рекламна стена на Международния Детски Футболен Фестивал TRYAVNA CHAMPIONSHIP, гр. Трявна,
Advertising wall of the International Children’s Football Festival TRYAVNA CHAMPIONSHIP, TRYAVNA – BULGARIA

Advertising Labels for TRYAVNA CHAMPIONSHIP
Product advertising

Рекламна стена на Международния Детски Футболен Турнир DUPNITSA CUP, гр. Дупница,
Advertising wall of the International Children’s Football Tournament DUPNITSA CUP , DUPNITSA – BULGARIA >

Gift bags for each child

Междуучилищен Футболен Турнир ФК Играчи, гр. Пловдив, Декември 2019

Inter-school Football Tournament FC Players, PLOVDIV – BULGARIA , December 2019